Friday, 23 De April De 2021
Carrer del Carme, 46 de Guàrdia de Noguera, Castell de Mur - 25632 Phone: 973651795 Fax: 973652594
ajuntament@castellmur.cat

Front Page

PRESSUPOST: 94.908,61 € més IVA 21%, total 114.839,42 € ... + info
Declaració d'urgent ocupació dels terrenys privatius afectats per expropiació forçosa en execució d'obres d'emergència. Traçat alternatiu provisional a la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror, per trencament de massís rocós en cornisa situalda al marge d ... + info
Suspensió ... + info


Search

City
All administrations

Highlights

Sitemap